Event Industry Latest Updates

Posted on 21 mei 2015

Customer value thinking

De klant centraal

Het gaat in de praktijk nog veel mis. Men heeft een leuk idee, start een webshop en wil zo het product of de dienst aan de man brengen. In veel gevallen faalt zo’n shop om overeind te blijven of stokt de groei op den duur omdat ze iets hebben dat niet uniek is of op een wenselijke manier aangeboden wordt. Soms hoor je mensen ook zeggen, “Ik snap gewoon niet waarom het niet loopt”. Een theorie of begrip wat hier centraal staat is customer value thinking. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat steeds centraal moet staan of je als bedrijf nog wel waarde biedt voor de klant en op welke manier je die waarde dan biedt. Heel veel bedrijven roepen dat de klant centraal staat maar vaak zien werknemers de koffiemachine vaker dan de klant, hebben ze niet veel met de klant te maken en worden webshops nog niet optimaal ingericht.

Customer value thinking

Veel partijen denken dan ook vaak enkel vanuit een inside-outperspectief. Dit houdt in dat de kwaliteiten en de resources van de organisatie zelf vaak leidend zijn voor de richting die het bedrijf op gaat, ofwel de strategie bepalen. Echter, als je je blind staart op het interne vermogen van het bedrijf zul je nooit je klant goed bedienen. Een inside-outperspectief is dus niet slecht, maar het probleem met deze visie is dat het je beperkt in ‘aanpassen aan de klant’. Customer value thinking wordt ook wel gezien als een outside-instrategie. Het houdt in dat de strategie en het beleid juist beïnvloed worden door wat buiten de organisatie om gebeurt. Dus ontwikkelingen en trends in je afzetmarkt maar ook concurrenten en je positie in de markt, bepalen het beleid.

Vragen die hierin leidend zijn:

  • Hoe en waarom verandert onze klant?
  • Welke nieuwe behoeftes hebben zij?
  • Wat kunnen wij doen om hun problemen op te lossen?
  • Hoe zijn we in staat om hen te helpen zichzelf te helpen of te ontwikkelen?
  • Welke nieuwe producten of diensten biedt de concurrent?
  • Zijn er nog concurrenten bij gekomen?
  • Hoe kun je er dan op in spelen?

Lees de handvaten in het artikel op Marketingfacts >>

Tekst: Maartje Denkers van Guapa Media @Marketingfacts
Afbeelding: Derrick Tyson